segment

segment_name*
string
Name of the Segment. <255 chars

Language